شرکت مهندسی تکنوتار در طی سالهای اخیر تمام تلاش خود رادر این جهت معطوف داشته است که در فضائی رقابتی همگام با تکنولوژی روز دنیا به عنوان اولین و معتبر ترین تولید کننده داخلی تلمبه ها و دیسپنسرهای توزیع سوخت ضمن تحقق اهداف تعیین شده در راستای ارتقاء کیفیت کالا ، افزایش توانمندی ، بهره وری نظارت مستمر ، رضایت مصرف کنندگان و جایگاه داران را جلب نماید.مسلما در این راستا نقش کارکنان و نمایندگان در ارتقاء نام تکنوتار بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود و به گرمی دست تمام کسانی را که به این هدف مشترک فکر میکنند خواهد فشرد.

ادامه